Monthly Archives: January 2012

Tulevaisuuden kuumemittarit

Kirjoittaja: Eeva Kiuru, Oulu Wellness Instituutti

Kuumeen mittaaminen on meille kaikille tuttu kotona tehtävä terveystesti. Kesti kuitenkin yli 400 vuotta, että Galileo Galilein keksimästä lämpömittarista kehkeytyi tuo lääkärien ehkä tärkein apuväline potilaiden terveydentilan tarkkailuun.

Sittemmin kuumemittarista on tullut joka kodista löytyvä terveysteknologinen tuote. Jokainen meistä tietää mikä on normaali kehon lämpötila. Kehon lämpöasteet kertovat onko syytä mennä lääkäriin vai riittääkö omatoiminen kotihoito.  Kuumemittari lienee vanhin terveysteknologian kuluttajatuote.

Myös verenpainemittari oli aluksi lääkärille kuuluva tutkimusväline. Verenpainetaudin yleistyessä kansantaudiksi syntyi tarve kehittää sen hoitoa tukevia verenpainemittareita, joita potilaat ja omaiset voisivat käyttää itsenäisesti myös sairaaloiden ulkopuolella.

Verenpaineenmittaus siirtyi terveydenhuollon ammattilaisilta potilaille itselleen. Tänään verenpainetta mitataan useassa terveydestä kiinnostuneessa kodissa. Mittarit ovat helppokäyttöisiä ja jopa vanhukset osaavat mitata verenpaineensa itse.

Elintasosairauksien puristuksessa terveyden mittaamisen omatoimistuminen on ottamassa suuren harppauksen eteenpäin. Me tavalliset ihmiset olemme tulevaisuudessa yhä useammin itse oman terveytemme mittaajia ja testaajia. Mikä oli ennen muutamien harvojen itsensä mittaamisesta kiinnostuneiden friikkien tai ammattilaisten touhua on tänään yhä enemmän jokaisen vastuullisen terveydestään kiinnostuneen ihmisen jokapäiväistä rutiinia. Ammattilaisille suunnatuista terveysteknologian tuotteista tulee kuluttajille suunnattuja versioita. Puhutaan kuluttajistumisesta.

Avautumassa olevasta terveysteknologian kuluttajatuotteiden markkinasta ovat ottamassa osaansa paitsi alalla pitkään toimineet suuryritykset, myös lukuisat start-up yritykset. Uudella markkinalla on tilaa uusille ja ennakkoluulottomillekin innovaatioille. Hyvin usein juuri nämä hullut uudet ideat lähtevät liikkeelle pienissä start-upeissa. Suuret brändit seuraavat usein pienellä viiveellä perässä.

Alkavia yrityksiä auttaa markkinoilletulossa merkittävästi internetin ja uusien päätelaitteiden, kuten älypuhelinten ja tablettien tarjoamat valmiit tuotealustat ja jakelukanavat sekä sosiaalisen median tarjoama teho viestintään ja yhteisörakentamiseen.

Tuotteen kehittämisessä painopiste onkin siirtynyt tuotteita ympäröivään kokonaisuuteen. Itse fyysinen tuote on tärkeä, mutta ei enää yksin riittävä osa tuotekokonaisuutta. Yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi osa tuotetta on siihen liittyvät palvelut sekä itse käyttäjäyhteisö.

Kuluttajistumisen myötä käytettävyys nousee tärkeään rooliin. Kuluttajat ovat oppineet myös vaatimaan tuotteilta helppokäyttöisyyttä. Käytettävyydestä onkin tullut ehkä tärkein menestystekijä uusien innovaatioiden lanseeraajille.

Terveydestä huolehtiminen on tulevaisuudessa entistä enemmän meidän omalla vastuullamme. Globaalien elintasosairauksien räjähdysmäisen kasvun seurauksena ihmiset itse ovat se resurssi, jotka tulevaisuudessa tekevät terveyden seurantaan liittyvät sadat ja tuhannet mittaukset. Tässä meitä auttavat useat kehitteillä olevat omahoitotuotteet ja -palvelut. Tulevaisuuden kuumemittarit.

Advertisements