Hyvinvointialan yrityksen viisi uuden vuoden toivetta

Hyvinvointialan yrityksen viisi uuden vuoden toivetta

Kuva: Eeva Kiuru

Kirjoittaja on Oulu Wellness Instituuttisäätiön toiminnanjohtaja. Twitter @eevakiuru Kirjoitus on julkaisu Oululehdessä 5.1.2013

Hyvinvointialan yritykset ovat kertoneet Oulu Wellness Instituutin toteuttamassa toimialabarometrissä tulevaisuuden näkymistään. Barometrin perusteella alan yrityksen uuden vuoden toivelista voisi kuulua seuraavasti:

Ensimmäinen toive: Lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista

Kasvun, kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen ja rahoitettavuuteen. Alan yritykset tuntevat julkiset rahoituslähteet, kuten ELY-keskuksen, Tekesin ja Finnveran. Sen sijaan yksityinen pääomarahoitus on useille alan yrityksille uutta. Oman alan ja jopa oman alueen investorit ja businessenkelit tunnetaan vasta suhteellisen pienessä piirissä. Esimerkiksi paikallisen varhaisen vaiheen pääomasijoittajan, Northern Startup Fundin tuntee vasta vain pieni joukko alan yrittäjiä. Rahasto sijoittaa oululaisiin alkuvaiheen yrityksiin ja sen operaattorina toimii Butterfly Ventures.

Toinen toive: Rahoittajille lisää toimialaosaamista

Monet alan yritykset kokevat, että rahoittajilla voisi olla nykyistä enemmän tietämystä terveys- ja hyvinvointitoimialasta ja sen erityishaasteista. Alalle syntyy jatkuvasti uusia, varhaisen vaiheen yrityksiä, joten tunnettuuden ja toimintamekanismien tutuksi tekeminen jo varhaisessa vaiheessa olisi erittäin hyödyllistä kaikille osapuolille. Luottamuksellisen yhteistyökulttuurin luominen rahoittajien ja yritysten välille on tärkeä osa vuorovaikutuksen kehittämistä. Erityisesti matalan kynnyksen keskustelut myös ”hulluista” ideoista ovat tärkeitä ja rakentavat ymmärrystä ja luottamusta osapuolten kesken. Varhaisen
vaiheen mentoroivat tunnustelut edistävät kumppanuussuhteen muodostumista ja ymmärryksen lisääntymistä rahoittajan ja alan yrittäjän välillä.

Kolmas toive: Oma tuotekonsepti selkeäksi ja rahoituskelpoiseksi

Merkittäviä rahoituksen hankinnan esteitä ovat myös rahoituskelpoisuuteen liittyvät asiat, kuten yrityksen oman tuotekonseptin keskeneräisyys. Neuvoja tarvitaan oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessin oppimiseen ja koko prosessin kulmakiveen: hyvän rahoitusesityksen tekemiseen.

Neljäs toive: Lisää pilotointimahdollisuuksia

Yritysten rahoitettavuutta heikentää usein kaupallisen näytön puute. Ensimmäisen asiakkaan hankinta on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein asia yrityksen polulla kohti menestyvää liiketoimintaa. Tätä voitaisiin edistää järjestämällä nykyistä parempia pilotointimahdollisuuksia esim. sairaaloissa tai hoitokodeissa. Kotikentältä hankitut pilotti- ja referenssiasiakkuudet voisivat merkittävästi edistää yrityksen myyntityötä muualla kotimaassa sekä ulkomailla. Ne tuovat myös kallisarvoista tietoa mahdollisista puutteista tuotekonseptissa tai liiketoimintamallissa. Mahdollisuus nopeaan ja todelliseen varhaisen vaiheen asiakastestaukseen voisi myös houkutella yrityksiä käynnistämään alan
liiketoimintaa Suomessa.

Viides toive: Ketteryyttä julkiseen hankintaprosessiin

Alan yritysten asiakas toimii usein julkisella sektorilla, jossa monimutkaiset hankintaprosessit hidastavat yritysten kasvua. Erityisesti pienten yritysten on erittäin vaikea osallistua uuvuttaviin hankintaprosesseihin ja päästä kiinni julkisiin asiakkuuksiin. Kaikki kokeilut, joilla tätä prosessia voidaan nopeuttaa, ovat alkavien ja pk-yrittäjien keskuudessa tervetulleita ja edistävät alan uusien innovaatioiden kaupallistamista sekä julkisen hyvinvointijärjestelmän tehostamista.

Vaikuttamalla näiden toiveiden toteutumiseen edistämme parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointialan yrittäjyyttä. Onnellista ja menestyksekästä vuotta 2013 !

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

OWIn toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s