Tag Archives: hyvinvointiala

Terveysteknologian myrskyvaroitus

Terveysteknologian myrskyvaroitus

Teksti ja kuva: Eeva Kiuru

Kirjoittaja on Oulu Wellness Instituuttisäätiön toiminnanjohtaja. Twitter @eevakiuru

Amerikkalainen huippututkija, sähköisen terveydenhuollon pioneerilääkäri Eric Topol
vieraili viime viikolla Helsingissä. Sitran järjestämässä Tulevaisuuden terveys 2020 -seminaarissa yli 600 suomalaista terveydenhuollon asiantuntijaa kuunteli hämmentyneenä, kun Topol vyörytti esityksessään hengästyttävän määrän terveyden innovaatioita, joka tulevat muuttamaan maailmaa.

Digitalisaatio muuttaa rajusti terveydenhuollon toimintamalleja. Yhä enemmän ihmiset itse keräävät mittaustietoja. Tämä on hyvä asia, sillä tunnetusti mitä enemmän ihmiset itse aktiivisesti osallistuvat sairauden hoitoon, sitä parempia ovat myös hoitotulokset. Mittausten
paikkasidonnaisuus häviää. Ketterät etäyhteydet korvaavat valtaosan läsnävastaanotoista.

Lääkäri ei ole enää ainoa tiedon lähde. Hänestä tulee potilaiden kumppani ja valmentaja. Moni lääkäri on varmasti jo nyt ymmällään aktiivisen, mittaustuloksia ja omadiagnooseja mukanaan tuovan potilaan edessä.

Terveysteknologian kehittäjäyhteisöt ovat ennennäkemättömällä vauhdilla alkaneet luoda uusia tuotteita markkinoille. On kiehtovaa, kuinka nopeasti yhteisö on tarttunut erityisesti älypuhelinalustan mahdollisuuksiin. Tärkeimmät elintoiminnot – verenpaineen, verensokerin,
veren happipitoisuuden ja EKG:n – voi jo nyt mitata omatoimisesti älypuhelimen lisälaitteilla.

Kuluttajilla on entistä enemmän mistä valita 50-vuotislahjoja: unimittari, aktiivisuusranneke tai korvavalo. BestBuy-kuluttajaelektroniikkakaupassa on kokonainen osasto mitä erilaisempia
terveyden mittareita. Kuluneen kesän aikana on lanseerattu kymmenittäin uusia terveysteknologiatuotteita vauvojen aktiivisuusmittareista muodikkaisiin kosketusnäyttöisiin terveyskelloihin.

Sokerina pohjalla on IBM:n projekti Watson. Tohtori Supertietokone, joka diagnoosia tehdessään prosessoi 2 miljoonaa sivua potilaskertomuksia alle 3 sekunnissa. Watsonin diagnosointikapasiteetti yhdistettynä kuluttajan älypuhelimiin on aikamoinen tulevaisuuden palvelumalli.

Terveysteknologian kehittäjiltä on tullut myrskyvaroitus. Jos sinulla on terveyteen liittyvä kehittämisidea, sen toteuttamisen aika on juuri nyt.

Kirjoitus on julkaistu 18.9.2013 painetussa ja sähköisessä Oululehdessä.

Advertisements

100 uutta businessideaa

100 uutta businessideaa

Teksti ja kuva: Eeva Kiuru, Oulu Wellness Instituuttisäätiö

Me suomalaiset olemme tunnettuja idearikkaudestamme. Monet tapaamistani yrittäjistä ovat ihmisiä, joilla business-ideoita tipahtelee hihasta jatkuvasti. Ei päivääkään ilman uutta ideaa. He näkevät koko ajan ympärillään asioita, jotka voisi tehdä paremmin.

He yhdistelevät asioita luovasti toisiinsa. He tarttuvat keskustelussa kuulemaansa puolikkaaseen ajatukseen ja liittävät sen johonkin, mitä he olivat jopa vuosia aikaisemmin kokeneet täysin toisessa asiayhteydessä.

Kaikille business-ideoiden keksiminen ei ole yhtä helppoa. Monella olisi halu ryhtyä yrittäjäksi, mutta vain se hyvä idea puuttuu. Mistä niitä mahtavia business-ideoita voisi sitten keksiä?

Kokosin yhteen kolme työkalua, joilla jokainen meistä saa omat ideahanansa avautumaan. Ideat ovat peräsin Stanfordin yliopiston luovuuden ja yrittäjyyden ammattilaisilta oppimistani luovuuden ja innovatiivisuuden harjoittamisen tekniikoista.

1.  Opettele tekemään havaintoja

Kun matkustamme uuteen maahan, jokainen aistimme on hereillä. Seuraamme valppaina ympäristöä, ihmisiä, ääniä – havainnoimme aivan kaikkea. Havaintojen tekeminen jää kuitenkin pian pois. Turrumme nopeasti ääniin, ihmisiin ja rutiineihin.

Kokeile palauttaa havaintokykysi. Havainnoi arkista ympäristöä kuin olisit turisti, joka on ensimmäistä kertaa kohteessa. Saatat huomata mutkikkaita itsestäänselvyyksiä, ja sinulle voi herätä kysymys, voisiko tuon asian tehdä toisin?

2.  Etsi ongelmia, älä vielä ratkaisuja

Parhaat business-ideat ratkaisevat todellisia ongelmia. Siksi kannattaa lähteä liikkeelle etsimällä todellisia, isoja ja kalliiksi tulevia ongelmia. Kun seuraavan kerran käyt sairaalassa tai terveyskeskuksessa, kokeile havainnoida ongelmia.

Tarkkaile asiakkaita, potilaita, työntekijöitä. Huomaatko turhia työvaiheita, vaaratilanteita, toistoja, odottelua tai asioita, joita voisit tehdä vaikka itse? Varaa havaintojen tekemiseen oma pieni vihko, johon voit kirjoittaa kaikkea mitä huomaat. Myös yksinkertaisilta tuntuvia asioita kannattaa kirjata ylös.

3. Kirjaa ylös 100 ratkaisua

Aivan oikein. Sata. Jokainen meistä pystyy listaamaan helposti muutaman melko tavanomaisen ehdotuksen esitettyyn ongelmaan. Mutta kokeilepa keksiä sata ratkaisuehdotusta johonkin pulmaan. Se vaatiikin jo eri lailla luovuutta ja uutta ajattelua.

Joudut menemään epämukavuusalueelle ja yhdistelemään toisiinsa kuulumattomia asioita. Joudut heittäytymään lapselliseksi, ja laittaa mielikuvituksesi lentoon. Joudut ehkä ottamaan muita´mukaan ideoimaan ratkaisua. Ehkä kysyt ohimennen ratkaisua vaikka 10-vuotiaalta
lapselta. Hän on onnellisen tietämätön ideointisi vakavuudesta ja kaikista keksityistä rajoitteista ja heittää estottomasti villejä ideoita ongelman ratkaisemiseksi.

Aurinkoista ja idearikasta kevättä !

Kirjoitus on julkaistu Oululehdessä 15.5.2013

Terveysteknologian vienti ja kauppatase ennätyslukemiin

Suomen terveysteknologian
teollisuuden vienti vuonna 2012 kasvoi 22,8 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna ja oli arvoltaan yhteensä 1,65 miljardia euroa. Kauppataseen
ylijäämä kasvoi 735 miljoonaan euroon, mikä on 44 prosenttia edellisvuotta
enemmän. Näillä luvuilla terveysteknologia tuottaa nyt 38 prosenttia Suomen
korkean teknologian viennistä ja on jo jonkin aikaa ollut Suomen toiseksi
suurin korkean teknologian vientiala telekommunikaation jälkeen.

Terveysteknologian Liitto ry FiHTAn toiminnanjohtaja Terhi Kajaste sanoo, että terveysteknologia on tällä hetkellä suomalaiselle teollisuudelle ja kansantaloudelle vieläkin tärkeämpi  kuin numerot osoittavat.

”Tarvitsemme tällaista vahvasti kasvavaa toimialaa nyt, kun lähes koko muu teollisuus sukeltaa ja kauppatase on kääntynyt negatiiviseksi. Terveysteknologia edustaa kaikkea sitä, mitä Suomessa olevalta, tänne syntyvältä ja tänne tulevalta yritystoiminnalta toivotaan:  kasvua, kansainvälisyyttä, innovatiivisuutta, huippuosaamista ja pysyvyyttä”, Kajaste sanoo.

”Terveysteknologia on myös siitä harvinainen ala, että tuotteita kannattaa valmistaa ja koota Suomessa. Monilla muilla aloilla tuotanto siirtyy enenevässä määrin Suomesta pois. Terveysteknologia työllistääkin jo yli 10.000 henkeä.”

FiHTAn puheenjohtaja, Innokas Medical Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ihme kertoo, että FiHTA on
julkaissut hiljattain kannanoton, jossa esitellään toimenpiteitä terveysteknologian toimintaedellytysten kehittämiseksi. Julkilausuma on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriölle otettavaksi huomioon, kun maamme teollisuuspoliittisia linjanvetoja tehdään.

”Kiinnitämme julkilausumassa huomiota muun muassa rahoituksen turvaamiseen, sillä terveysteknologian tuotteiden kehittäminen kaupallisiksi tuotteiksi kestää poikkeuksellisen kauan. Haluamme myös kehittää yhteistyötä yliopistollisten sairaaloiden kanssa. Uhkana
on, että kun hoitopuolen resurssien tarve kasvaa, yo-sairaaloiden resursseja aletaan ohjata tutkimuksesta ja kehittämisestä hoitotyöhön”, Jouni Ihme sanoo.

Terveysteknologia kasvoi vuonna 2012 kaikilla osa-alueilla. Erityisen voimakasta kasvu oli sähkökäyttöisissä terveydenhuollon laitteissa ja kuvantamislaitteissa. Maantieteellisesti vienti
kasvoi eniten USA:han, Venäjälle ja Aasiaan. Euroopassa kasvua oli jonkin verran.

Terveysteknologian vienti on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 8,1 prosenttia ja kauppataseen ylijäämä keskimäärin 13,6 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä nousi
vuonna 2012 ennätykselliseksi siitä huolimatta, että terveysteknologian tuonti Suomeen kasvoi voimakkaasti.

Suomen terveysteknologian teollisuus jakautuu selvästi muutamaan globaaliin suureen yritykseen sekä lukuisiin pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Suurimmat toimijat ovat usein
kansainvälisten konsernien Suomessa toimivia tytäryhtiötä. Poikkeuksen muodostaa edelleen vahvasti suomalaisessa omistuksessa oleva Planmeca Group.

”Ala ei siis ole homogeeninen ja kasvun haasteet ovat yrityksissä erilaisia. Yritykset pitävät kuitenkin tulevaisuuden näkymiä hyvinä, sillä markkinat kasvavat edelleen. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta pidetään merkittävimpänä uhkana kasvulle”, Terhi Kajaste sanoo.

Lisätietoa:

–  Terveysteknologian kauppatase 2012. Erityisasiantuntija Sean Donovanin raportti
http://www.fihtanews.net/images/stories/newsletters/0223_fihta_terv_tek_kauppat_fi_web.pdf

–  Terveysteknologian kasvustrategian jalkauttamisen aika. FiHTAn julkilausuma terveysteknologian teollisuudenalan toimintaedellytysten kehittämisestä
http://www.fihtanews.net/images/stories/newsletters/0215_fihta_a4_kasvustratg_web.pdf

–  www.fihta.fi

–  www.finnishhealthtech.fi

–  Toiminnanjohtaja Terhi Kajaste, 050 576 5536, terhi.kajaste@teknologiateollisuus.fi,

–  Puheenjohtaja Jouni Ihme, 0400 689 824, jouni.ihme@innokasmedical.fi

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

OWIn toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.

Health, wellness and life science investors in Scandinavia

Health, wellness and life science investors in Scandinavia

In the first part of the series introducing health, wellness and life science investors we introduced Finland-based investors. This second part of the series consists of introductions of investors based and investing in Scandinavia. The information here is gathered from the websites and introduces only the very basics of each investor, so use the links and go find out more!

_______

BirkVenture is a Scandinavian venture company that offers venture capital to companies and entrepreneurs in life sciences. Their office is in Oslo. In their investments, they focus in pharmaceuticals, biotechnology, diagnostics, medical devices and instruments, and consumer
health, and they look for attractive, long-term business cases and companies in their early stages.

HealthCap is a family of multi stage venture capital funds, investing globally in life sciences, with offices in Stockholm and Lausanne, Switzerland. They invest in the commercialization of innovations in medical science, focusing in pharmaceutical, biotechnology and medical technology companies. The investments are made in early-stage opportunities as well as in
more mature companies.

Incitia Ventures  is an independent Nordic VC fund manager based in Oslo. They invest in technology companies in the start-up and expansion phase within broad range of technology sectors. Incitia Ventures has hands-on involvement in companies so they invest in and nurture only a few investments at a time.

Innovationskapital  is an independent early stage venture capital firm for innovative growth companies in the Nordic region. They focus in early-stage companies in the areas of ICT, healthcare and life sciences.

Innoventus’ mission is to develop novel technology concepts and transform those into objects of visible and measurable commercial value. They invest in biotech and life science companies in the phase where technology ventures are too immature to meet traditional investment criteria. The geographic area of their investments is not defined, the headquarters are in Uppsala, Sweden.

Lundbeckfond Ventures is a venture fund investing in life science companies. It is owned by Lundbeck Foundation. The focus of their investments is in clinical pharmaceuticals and biopharmaceuticals, medtech, diagnostics, and healthcare service companies in northern Europe.

Novo Seeds is a life science supporting program that consists of a pre-seed fund and a seed fund. Their aim is to identify and develop into successful businesses the unexplored commercial potential in the academic and early stage applied research projects at universities and biotech companies in Scandinavia. See also other Novo Group investors, Novo Ventures and Novo Growth Equity.

NXT2B is a privately owned venture capital company with offices in Uppsala, Sweden. They invest with long term commitment in healthcare, medical device, and specialty pharmaceutical companies in their early phases. The focus is in projects with high scientific quality with reasonable business opportunities.

SLS Invest is a Scandinavian investor focusing in life science companies in Scandinavia. They invest in small and mid-sized companies in late product development, launch or product line extension phases.

Sunstone Life Science Ventures is a European investor based in Copenhagen. They invest in early-stage life science companies with focus in therapeutics, medtech, and diagnostics. The point of entry of the investment depends on the type of life science opportunity. Their geographic focus is especially in Nordic countries, Germany and Switzerland.

Vanadis Capital combines life science business knowledge, hands-on operational expertise and medical background in providing human and financial resources in acceleration of product validation, end-user alignment, market access and early growth. They focus on biotechnologies,
diagnostics, medical devices and services, and pharmaceuticals in northern Europe.

_______

Hopefully these northern investor links are useful to you. Let us know if we missed someone who should be on the list. In the next blogpost we turn the attention to investors acting in wider
European scale, and finally in the fourth post we will wrap up the different healthtech business accelerators.

Kansainvälistymisen kolme kotiläksyä

Kansainvälistymisen kolme kotiläksyä

Teksti ja kuva: Eeva Kiuru, Oulu Wellness Instituuttisäätiö, twitter @eevakiuru

Vuosi on alkanut mukavasti kansainvälisissä merkeissä. Töissä olemme emännöineet venäläisen terveys- ja hyvinvointialan mediaryhmän vierailua Oulussa. Olemme myös järjestäneet suomalaisen hyvinvointialan delegaation vierailua Yhdysvaltoihin. Lisäksi olemme käyneet puhumassa aikuisopiskelijoille kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kotona arkeen on tuonut kansainvälisyyttä ranskalainen vaihto-oppilas.

Näiden kokemusten innoittamana keräsin kolme kansainvälistymisen kotiläksyä kaikille, jotka haluavat tulla mukaan yhä nopeammin verkottuvaan kansainväliseen yhteisöön.

Kotiläksy numero 1: Englannin kielitaito kuntoon

Internetissä on valtava määrä tietoa jokaisen ulottuvilla, mutta sen valtakieli on englanti. Suomen kieli on netissä marginaalikieli. Osaamalla Englannin kieltä pääsee nopeimmin kiinni suoraan siihen, mitä maailmalla tapahtuu, minkälaisia innovaatioita kehitetään tai mitä uutta oivalletaan.

Englannin kielellä on myös tarjolla käsittämätön määrä esimerkiksi ilmaisia opiskelumahdollisuuksia. Kurssisisällöt vaihtelevat lasten koodauskursseista sosiologiaan, valokuvaukseen tai robotiikkaan. Kuka tahansa voi osallistua. Ainoa este osallistumiselle on englannin kielitaidon puute. Englannin kielitaito avaa meille kaikille suoran väylän tiedon valtatielle ja kansainvälisiin yhteisöihin.

Tartu rohkeasti englannin kielen opiskeluun, osallistu maksuttomille webbikielikursseille, pelaa freerice.com sanapeliä, juttele ruokalassa ulkomaalaisen kanssa tai ota vaikka vaihto-oppilas muutamaksi kuukaudeksi perheeseesi. Kielioppivirheitä ei kannata pelätä. Muutkaan eivät pelkää. Maailman puhutuin kieli on tunnetusti Bad English.

Kotiläksy numero 2: Kansainvälinen digitaalinen identiteetti kuntoon

Sain pyynnön kontaktoidan suomalaisia asiantuntijoita omaan kansainväliseen verkostooni. Esittelyn kohde yleensä haluaa tietää, kuka on tämä kontaktoitava henkilö tutustumalla henkilön netissä olevaan identiteettiin.

Huomasin kontaktoinnin olevan yllättävän vaikeaa. Kontaktoitavat suomalaiset henkilöt eivät nimittäin olleet luoneet itsestään minkäänlaista kansainvälisesti luettavissa olevaa identiteettiä. Tavallaan nämä henkilöt eivät olleet olemassa.

Sosiaalisen median työkalut ovat tehneet oman digitaalisen identiteetin luomisen helpoksi. Samat palvelut toimivat kaikkialla maailmassa. Verkottuminen ilman kansainvälistä digitaalista identiteettiä on vaikeaa. Olet sitten hakemassa harjoittelupaikkaa, työpaikkaa, stipendiä tai yhteistyökumppania on tärkeää huolehtia kuntoon känsainvälisesti löydettävissä oleva identiteetti, josta muut ihmiset voivat kiinnostua ja johon he voivat verkostoitua. Alkuun pääsee vaikkapa luomalla itsestään verkkoon LinkedIn-profiilin.

Kotiläksy numero 3: Kansainvälinen esittelymateriaali kuntoon

Venäläisen mediaryhmän vierailulta tuli syttöjä kolmanteen kotiläksyyn. Venäläiset ovat toiseksi suurin ulkomaalainen matkailijaryhmä Oulun seudulla. Jos yrityksesi haluaa palvella ulkomaalaisia asiakkaita on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että palvelu tai tuote on olemassa ja ostettavissa asiakkaan omalla kielellä.

Mikä on sinun yrityksesi valmius palvella esimerkiksi venäläistä terveysmatkailuasiakasta ? Pystyisitkö ottamaan vastaan venäläisen mediaryhmän ? Alkuun pääsee vaikkapa laittamalla kuntoon venäjänkieliset esitteet, hinnastot, palvelukuvaukset, internet-sivut ja mediatiedotteet. 

Kirjoitus on julkaistu 9.3.2013 Oululehdessä.

Kaleva: Hyvinvointiteknologian buumi kiihtyy – lääkärit määräävät hoidoksi kännykkäsovelluksia

Kaleva: Hyvinvointiteknologian buumi kiihtyy - lääkärit määräävät hoidoksi kännykkäsovelluksia

Kalevassa tänään Pasi Klemettilän artikkeli Hyvinvointiteknologian buumista.Esimerkiksi älypuhelimesta on tullut maailmalla perusmoottori monenlaisille hyvinvointituotteille, sanoo Oulu Wellness Instituuttisäätiön (OWI) toiminnanjohtaja Eeva Kiuru.

Katso juttu eKalevasta tai päivän painetusta Kalevasta.

Health, wellness and life science investors in Finland

Text by Veera Virta, Oulu Wellness Institute

In this first part of the series introducing health, wellness and life science
investors the focus is in Finland. We have collected here public and private investors who have different funding instruments for companies in this field.

The information here is gathered from websites, and the purpose of these posts is to have an overlook on different investors. We strongly encourage you to find out more about the ones that are of interest to you and reach out to them! We are also more than happy to make introductions for you.

Even though these investors operate mainly in Finland, some of the private investors do invest in larger geographic area, focusing for example in Scandinavia or Europe.

Private equity firms and funds

Biocelex is a private company focusing in international innovation and business development. It is the right hand for the Karolinska Institutet in Finland. They provide early-stage funding solutions and innovation and business development services for research sector and Life Science companies. Their focus is on drug discovery and development, diagnostics, biomaterials, functional foods and life science services.

Innovatum Partners (BioAssetInvest) is a life science and healthcare business accelerator, with objective to help top research in Finland from early stage business to the next level and to success stories. Innovatum Partners is one of the Vigo accelerators.

Inveni Capital is a life science focused venture capital firm that invests in northern and central Europe. They offer venture capital to life science, drug development and healthcare technology companies in their early and growth stages.

Inventure‘s idea is to work actively as lead-investors crafting detailed
growth and value creation strategies in co-operation with the entrepreneurs. The focus is on high-tech, medical equipment, software, electronics, semiconductor, industrial production and material technology, early stage companies in Finland and Scandinavia.

Lifeline Ventures consists of a team of serial entrepreneurs who invest in health, web, and game business companies in their very early stage, often before the launch of the first product. The entrepreneurs can benefit from team’s hands-on industry experience, skills and contacts. They look for disruptive ideas and driven founders who aim to global category leadership. Lifeline Ventures is one of the Vigo accelerators.

Northern Startup Fund is an asymmetric venture capital fund managed by Butterfly Ventures. The focus is on software based businesses which are, or plan to be, located in Northern Ostrobotnia region in Finland. They invest in early stage startups either in seed of pre-seed stage.

Teknoventure Management is a private capital investor with no industry limitations. They offer equity financing and ownership solutions to companies in various sectors by participating in business
reorganizations and growth financing. They invest mainly in western and
northern Finland.

Vision+ is a product investment fund investing in applications, games, and service on all digital platforms. Their focus is only in products which need to be digitally distributed, the monetization has to come from consumers or the demand for the product is consumer driven, and the
product should already be on the market or at least ready to be launched within 1-9 months from the investment.

Public institutions and funds

Even though the Finnish public funding institutions are well-known among health entrepreneurs, at least  according our recent Health, Wellness and Life Science business barometer, we want to recap the most important ones here:

Centre for Economic Development, Transport and the Environment
(ELY-keskus) manages regional development funding. There are 15 local
centres and usually the first contact point for the early stage funding
needs.

Finnvera is a specialized national financing company. It provides its clients with loans, guarantees, venture capital investments and export credit guarantees by offering financing solutions for start-up, growth, internationalization and export.

The Foundation for Finnish Inventions (Keksintösäätiö), screens and evaluates inventions and innovative business ideas generated by private
persons and start-up enterpreneurs, and helps develop them into businesses. Promising ideas with growth and international business potential are refined into business proposals or licensing projects together with experienced business advisors.

SITRA is the Finnish Innovation Fund, which invests in activities, which promote and stimulate new business models that aim for sustainable well-being. Sitra provides funds for surveys, forward-thinking activities,
experiments, and shared strategy processes that promote well-being and
are ecologically and socially sustainable. Sitra is a public fund, and reports directly to the Finnish parliament.

Tekes, the Finnish Funding Agency for Technology and Innovations, finances development of innovations that aim at growth and new business operations. They have a variety of different programmes
and funding instruments for example for R&D projects, young and innovative growth companies, and for internationalization processes.

There is a lot happening right now in the field of health tech funding. We might have missed someone, so if you know of other investors in the field of health, wellness and lifescience, please post a link or contact our team.

In the next posting we will wrap up the Scandinavian and European investors in this field.

Oulu Wellness Institute (OWI) is a non-profit foundation building a entrepreneur community and helping innovative health and wellness entrepreneurs bring their ideas to global marketplace. Our work is funded by Finnish Knowledge Cluster program and City of Oulu.