Tag Archives: oululehti

Hyvinvointi tarvitsee rohkeita innovaatioita

Hyvinvointi tarvitsee rohkeita innovaatioita

Kirjoittaja: Eeva Kiuru, Oulu Wellness Instituuttisäätiö. Twitter @eevakiuru

Hyvinvoinnin ylläpitäminen on kallista. Pelkästään itseaiheutettujen elämäntapasairauksien hoito aiheuttaa yhteiskunnalle miljardikustannukset. Ja vaikka emme itse aiheuttaisikaan sairauksiamme, sieltä ne vaan ennen pitkää meille kaikille tulevat: selkäkivut, sydäninfarktit, aivoverenvuodot, reumat, syövät, dementiat tai masennukset. Me myös elämme pidempään. Tosin aivan liian monella nuo lisävuodet eivät ole terveitä vaan joudumme viettämään ne ylikuormitetussa yksinäisyydessä hoitolaitoksen sängyssä.

Hyvinvoinnissa puhutaan suurista volyymeistä. Alalla liikkuu tuhansittain työvoimaa ja miljardeittain rahaa. Alalle ei vielä ole käynyt kuten useille muille työvoimavaltaisille kasvualoille. Näillä aloilla rutiinitehtävät siirtyvät koneille ja automatisoituvat. Ihminen siirtyy tekemään sitä työtä, missä tarvitaan ihmisen ainutlaatuisuutta ja tehtäviä, joihin koneet eivät pysty. Olemme oppineet hoitamaan itse esimerkiksi pankkiasiamme. Voisimmeko oppia hoitamaan itse myös omaa terveyttämme tai sairauttamme ?

Nykyinen hyvinvointipalvelutarjonta ei pysty vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Hoitavia käsipareja tarvitaan lisää tuhansia, sillä suurin osa mm. hoivatyöstä on edelleen käsityötä. Osa hyvinvointityöstä työstä siirtyy väistämättä meille itsellemme. Meidän on vaan pakko löytää jälleen yhteys omaan kehoon ja terveyteen. Meidän kannattaa myös kaikin keinoin yrittää pitää itsemme terveenä. Liikuntaa harrastavat ja siihen kannustavat ihmiset tekevät päivittäin ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä itselleen ja läheisilleen.

Me tavalliset ihmiset emme ole lääkäreitä tai sairaanhoitajia, joten tarvitsemme tueksi meille, kuluttajille tehtyjä tuotteita ja palveluita. Opimme kyllä niiden avulla jälleen omatoimisuuteen ja huolehtimaan omasta ja läheistemme terveydestä mahdollisimman pitkälle itsenäisesti ja ennaltaehkäisevästi.

Hyvinvointialalla on tilaa kaikenlaisille innovaatioille. Osa keksinnöistä hyödyntää radikaalisti uusinta teknologiaa kuten nopeita mobiiliyhteyksiä, Internetiä tai älypuhelimia. Osa oivaltaa uudella tavalla sosiaaliset verkostot ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet parantaa hyvinvointia. Toiset taas voivat keksiä uusia, ketteriä ja yksinkertaisia toimintamalleja. Kaikkien hyvinvointi-innovaatioiden ei tarvitse olla edes kalliita. Itse asiassa suurin kysyntä on juuri tuotteille ja palveluille, jotka tekevät halvemmalla nykyisen tavan toimia.

Kustannustehokasta osaamista näyttää syntyvän yllättävällä tavalla esimerkiksi kehittyvissä maissa. Jos on niukasti raaka-aineita, rahaa tai osaamista, joudutaan panostamaan kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Esimerkiksi Thaimaassa on onnistuttu ennakkoluulottomasti ratkaisemaan köyhimpien ihmisten jalkaproteesien tarve. Kalliiden raaka-aineiden sijaan materiaalina on käytetty kierrätettyjä muovisia jogurttipurkkeja. Rohkeat ja kekseliäät ratkaisut hyvinvoinnin ongelmiin lähtevät syntymään ennakkoluulottomista ajatuksista sekä kehittyvissä maissa että suomalaisissa hyvinvointialan yhteisöissä.

Kirjoitus on alunperin julkaistu Oulu-lehdessä 21.4.2012.

Advertisements