Tag Archives: yritys

Smart Health Services Startup Showcase Oulu | Finland 2014

Smart Health Services Startup Showcase Oulu | Finland 2014

In Smart Health Services Startup Showcase Oulu | Finland 2014 you will get to know Happywise, Medkit Finland, Flowgenius and Laturi. Find out how they are making health services smarter. 

This is the fourth and final video in OWI’s Startup Showcase series. Did you already check out the other videos and the Slideshare?

Previously about Health, Bio & Wellness Technology Startup Showcase Oulu | Finland 2014:

Self Care Startup Showcase Oulu | Finland 2014
Bio & Medtech Startup Showcase Oulu | Finland 2014
Publishing first Startup Showcase video: Digital Health
Health, Bio & Wellness Technology Startup Showcase Out Now!

Advertisements

Self Care Startup Showcase Oulu | Finland 2014

Self Care Startup Showcase Oulu | Finland 2014

Meet Juuso from Valkee, Manne from Otometri and Ismo from Sensorfit in Self Care Startup Showcase Oulu | Finland 2014. This is our third video in Startup Showcase video series. In this video you will learn more about bright light headsets, home care of ear infections and daily activity measurement. 

Previously about Health, Bio & Wellness Technology Startup Showcase Oulu | Finland 2014:

Bio & Medtech Startup Showcase Oulu | Finland 2014
Publishing first Startup Showcase video: Digital Health
Health, Bio & Wellness Technology Startup Showcase Out Now!

Bio & Medtech Startup Showcase Oulu | Finland 2014

Bio & Medtech Startup Showcase Oulu | Finland 2014

This is the second video in OWI’s Startup Showcase video series. In Bio & Medtech Startup Showcase Oulu | Finland 2014 three companies are introduced: Medanets, HorseGeneTest, and Global Innovation Network.

Previously about Health, Bio & Wellness Technology Startup Showcase Oulu | Finland 2014:

Publishing first Startup Showcase video: Digital Health
Health, Bio & Wellness Technology Startup Showcase Out Now!

Health, wellness and life science investors in Scandinavia

Health, wellness and life science investors in Scandinavia

In the first part of the series introducing health, wellness and life science investors we introduced Finland-based investors. This second part of the series consists of introductions of investors based and investing in Scandinavia. The information here is gathered from the websites and introduces only the very basics of each investor, so use the links and go find out more!

_______

BirkVenture is a Scandinavian venture company that offers venture capital to companies and entrepreneurs in life sciences. Their office is in Oslo. In their investments, they focus in pharmaceuticals, biotechnology, diagnostics, medical devices and instruments, and consumer
health, and they look for attractive, long-term business cases and companies in their early stages.

HealthCap is a family of multi stage venture capital funds, investing globally in life sciences, with offices in Stockholm and Lausanne, Switzerland. They invest in the commercialization of innovations in medical science, focusing in pharmaceutical, biotechnology and medical technology companies. The investments are made in early-stage opportunities as well as in
more mature companies.

Incitia Ventures  is an independent Nordic VC fund manager based in Oslo. They invest in technology companies in the start-up and expansion phase within broad range of technology sectors. Incitia Ventures has hands-on involvement in companies so they invest in and nurture only a few investments at a time.

Innovationskapital  is an independent early stage venture capital firm for innovative growth companies in the Nordic region. They focus in early-stage companies in the areas of ICT, healthcare and life sciences.

Innoventus’ mission is to develop novel technology concepts and transform those into objects of visible and measurable commercial value. They invest in biotech and life science companies in the phase where technology ventures are too immature to meet traditional investment criteria. The geographic area of their investments is not defined, the headquarters are in Uppsala, Sweden.

Lundbeckfond Ventures is a venture fund investing in life science companies. It is owned by Lundbeck Foundation. The focus of their investments is in clinical pharmaceuticals and biopharmaceuticals, medtech, diagnostics, and healthcare service companies in northern Europe.

Novo Seeds is a life science supporting program that consists of a pre-seed fund and a seed fund. Their aim is to identify and develop into successful businesses the unexplored commercial potential in the academic and early stage applied research projects at universities and biotech companies in Scandinavia. See also other Novo Group investors, Novo Ventures and Novo Growth Equity.

NXT2B is a privately owned venture capital company with offices in Uppsala, Sweden. They invest with long term commitment in healthcare, medical device, and specialty pharmaceutical companies in their early phases. The focus is in projects with high scientific quality with reasonable business opportunities.

SLS Invest is a Scandinavian investor focusing in life science companies in Scandinavia. They invest in small and mid-sized companies in late product development, launch or product line extension phases.

Sunstone Life Science Ventures is a European investor based in Copenhagen. They invest in early-stage life science companies with focus in therapeutics, medtech, and diagnostics. The point of entry of the investment depends on the type of life science opportunity. Their geographic focus is especially in Nordic countries, Germany and Switzerland.

Vanadis Capital combines life science business knowledge, hands-on operational expertise and medical background in providing human and financial resources in acceleration of product validation, end-user alignment, market access and early growth. They focus on biotechnologies,
diagnostics, medical devices and services, and pharmaceuticals in northern Europe.

_______

Hopefully these northern investor links are useful to you. Let us know if we missed someone who should be on the list. In the next blogpost we turn the attention to investors acting in wider
European scale, and finally in the fourth post we will wrap up the different healthtech business accelerators.

Toimialabarometri 2012: Rahoitukseen liittyvät haasteet hyvinvointialan yritysten kasvun merkittävin este

Oulu Wellness Instituuttisäätiö toteuttaa vuosittain kyselytutkimuksena hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometrin, jonka tavoitteena on selvittää alan yritysten tilannetta ja tulevaisuuden haasteita Oulun seudulla.

Vuoden 2012 barometrissä keskityttiin erityisesti yritysten kasvuun, kansainväliseen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyssä esiin nousseista haasteista huolimatta 56 % kyselyn vastaajista piti yrityksensä tulevaisuuden näkymiä 2-5 vuoden ajanjaksolla melko hyvinä tai erittäin hyvinä.

Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2012 sähköpostikyselynä 150:lle Oulun alueen hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivan yrityksen toimitusjohtajalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 38 henkilöä (vastausprosentti 25,3 %). Suurin osa vastanneista oli joko yksinyrittäjiä tai kahdesta viiteen henkilöä työllistäviä yrityksiä, mikä on toimialalle hyvin tyypillinen kokoluokka.

Barometrin tuloksista käy ilmi, että alan yritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen. Rahoituksen puutteesta aiheutuu haasteita niin yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle kuin sen liiketoiminnan kehittämisellekin. Rahoituksen hankintaan liittyi useita haasteellisia tekijöitä. Toisaalta yrityksillä on riittämätön tuntemus rahoitusmahdollisuuksista, toisaalta taas rahoittajien toimialatuntemusta pidettiin puutteellisena. Muita rahoituksen hankinnan esteitä olivat oman tuotekonseptin keskeneräisyys ja kaupallisen näytön puute.

Liiketoiminnan kehittämisen sisäisistä haasteista merkittävimpinä pidettiin myyntiin, kansainvälisyyteen sekä viestintään ja markkinointiin liittyvää osaamista.

Ulkoisista haasteista merkittävimmäksi nousi kasvurahoituksen puutteen ohella alalle tyypillisesti myös asiakkaiden hankinta- ja ostoprosessien haasteet, mikä korostuu erityisesti julkisen sektorin asiakkuuksissa.

Barometrin tulosten perusteella OWI pitää tarpeellisena alan yritysten aktiivista perehdyttämistä erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Toisaalta säätiö korostaa, että pelkkä rahoittajatuntemus ei yksin riitä, vaan yrityksiä tulisi myös auttaa niiden rahoitettavuuden parantamisessa. Barometrin tulosten perusteella neuvoja tarvitaan eniten oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessin oppimiseen ja hyvän rahoitusesityksen tekemiseen.

– OWI on käynnistänyt barometrin tulosten pohjalta kaksi konkreettista toimenpidettä: kokoamme alan rahoitusta hakevat yritykset yhtenäiseksi portfolioksi, jota voidaan esitellä rahoittajille. Vastaavasti hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivat rahoittajat kerätään yhtenäiseksi tietopankiksi alan yrittäjille, kertoo säätiön toiminnanjohtaja Eeva Kiuru.

Toimialabarometrin loppuraportti löytyy tästä linkistä ja kuvallinen yhteenveto tästä linkistä.

Kuvassa OWI:n barometrin tekijät Eeva Kiuru ja Veera Virta.

Lisätietoja:

Oulu Wellness Instituuttisäätiö, toiminnanjohtaja Eeva Kiuru

Puh 040 5886 237, E-mail eeva.kiuru@owi.fi twitter @eevakiuru

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

OWI:n toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.