Tag Archives: QS

Buzzwords of health – terveyden muotisanat

Buzzwords of health - terveyden muotisanat

Kirjoittaja Eeva Kiuru, Oulu Wellness Instituutti, Hyvinvoinnin osaamiskeskus, Oulu

Twitter @eevakiuru

 

Elias Lönnrot, sinua tarvittaisiin taas. Nimittäin keksimään uusia suomenkielisiä sanoja. Niin kovaa vauhtia maailmalla syntyy terveys- ja hyvinvointialalle uusia innovaatioita ja sitä myöten tarvetta uusille käsitteille. Otetaan esimerkiksi ajankohtainen ja ehkä yksi kuumimmasta terveystrendikäsitteestä maailmalla – Quantified Self.

Quantified Self on Gary Wolfin käynnistämä kansanliike (movement), joka koostuu itsensä mittaamiseen (self-measurement) intohimoisesti suhtautuvista ihmisistä. Tuhannet oman kehon ja terveyden mittaamisesta kiinnostuneet ihmiset (self-quantifiers) ovat muodostaneet maailmanlaajuisen yhteisön (QS community).

Mukana on ihmisiä hyvin monelta eri osaamisalueelta: käyttäytymistieteilijöitä (behaviour scientists), uusien käyttäytymismallien suunnittelijoita (habit designers), terveysohjelmistokoodaajia (biohackers), huippu-urheilijoita tai ihan muuten vaan itsensä mittaamisesta kiinnostuneita uranuurtajia.

He mittaavat aivan kaikkea: unta (sleep), sykettä (heart rate), aktiivisuutta (activity), kehon lämpötilaa (body temperature), mielialaa (mood), päänsärkyjä (headaches), ravintokokeiluja (dietary experiments), ajankäyttöä (time management) ja oikeastaan mitä tahansa muutakin henkilökohtaista tietoa (personal informatics).

He myös jakavat tietoa yhteisöjen ja sosiaalisen median avulla (social media) tai kehittävät tiedon pohjalta uusia tuotteita ja älypuhelinsovelluksia (smartphone applications). Heidän tavoitteenaan on jakaa tuloksia mahdollisimman laajalle ja luoda pohjaa uusille innovaatioille.

QS on yksi ilmentymä terveys- ja hyvinvointialan kehitystrendistä, joka voimaannuttaa ihmisen itsensä ottamaan vastuuta oman terveyden mittaamisesta  (self empowerment). Itsensä monitorointi (self-monitoring) ja tunteminen on välttämätön askel, jotta voidaan oppia (learn) omasta kehosta, saadaan kiinni missä oman terveyden kanssa mennään ja miten muutoksiin päästään reagoimaan nopeasti ja jopa ennalta aavistaa ja ehkäistä (prevention) tulevat flunssat ja työuupumukset omatoimisesti mitatun terveystiedon perusteella (self data).

Elämänmittaisen terveyslokin (life-logging) pitämiseen on tarjolla jo yli 500 erilaista työkalua (Self-monitoring tools and trackers), jotka on kattavasti koottuna Quantified Self –sivustolla.

Sen sijaan, että Suomessa perustetaan oma Itsensämittaajat ry (Quantified Self), kannustan kaikkia alasta kiinnostuneita menemään suoraan mukaan kansainväliseen QS yhteisöön ja inspiroitumaan muista alasta kiinnostuneista. He nimittäin vievät juuri nyt joukolla eteenpäin tätä ehkä kaikkein nopeimmin kehittyvää omahoidon (self monitoring, self care) osa-aluetta.

Suomalaisittain olemme olleet itsemme mittaamisen uranuurtajia jo yli 30 vuotta sitten kun maailman ensimmäiset sykemittarit näkivät päivänvalon. Monen edelläkävijän mielestä sana Polar oli pitkään oikeastaan synonyymi omatoimiselle sykkeenmittaamiselle. Sauna lienee ainakin toistaiseksi ainoa suomenkielinen terveysinnovaatio, joka on myös terminä pysynyt suomenkielisenä näihin päiviin saakka.

Kirjoitus on julkaistu OSKE.net-sivustolla 30.3.2012

Advertisements